10:33 | GMT: 08:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BRU 
NC 
 
NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D.
GRN 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C wśród inwestorów instytucjonalnych.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, uchylenia uchwały nr 6 WZA z dnia 29.10.2014 r., zmiany uchwał numer 4 i 5 WZA z dnia 30.07.2014 r. oraz zmiany statutu.
LSR 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
OPF 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. powołania członka RN.
TRI 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 4:1.