20:08 | GMT: 18:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
BEP 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.
CLN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
DTR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OPF 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PCR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,31 zł na akcję.
RWL 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia „Rawlplug” S.A z siedzibą we Wrocławiu z „Koelner Centrum” sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku „Koelner Centrum” sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, na „Rawlplug” S.A. jako spółkę przejmującą.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RPC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
KO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku
TWTR.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.