23:37 | GMT: 21:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
BEP 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.
CLN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OPF 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PCR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,31 zł na akcję.
RWL 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia „Rawlplug” S.A z siedzibą we Wrocławiu z „Koelner Centrum” sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku „Koelner Centrum” sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, na „Rawlplug” S.A. jako spółkę przejmującą.
RPC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SAR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku
TWTR.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.