06:40 | GMT: 04:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MEDIATEL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018, za III kwartał 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.
MEDIATEL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MEDIATEL
Publikacja raportu za 2017 rok.
MEDIATEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty.
MEDIATEL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2016 rok.
MEDIATEL
NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej.
MEDIATEL
NWZA
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MEDIATEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MEDIATEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MEDIATEL
NWZA ws. uchylenia uchwał NWZ Mediatel S.A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.oraz zmian w składzie RN.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MEDIATEL
NWZA ws. zmiany statutu.
MEDIATEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany statutu.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MEDIATEL
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MEDIATEL
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
MEDIATEL
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MEDIATEL
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MEDIATEL
NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MEDIATEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MEDIATEL
NWZA ws. scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MEDIATEL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HAWE Spółka Akcyjna.
MEDIATEL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HAWE Spółka Akcyjna.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MEDIATEL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MEDIATEL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M i N, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i N do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MEDIATEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MEDIATEL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
MEDIATEL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HAWE SA.
MEDIATEL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HAWE SA.
MEDIATEL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MEDIATEL
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
MEDIATEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, uchylenia uchwały nr 3 z 6 maja 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny.
MEDIATEL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MEDIATEL
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MEDIATEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MEDIATEL
NWZA ws. zatwierdzenia członka RN dokooptowanego przez RN, wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa spółki aportem do spółki „ELTERIX” S.A. tytułem pokrycia akcji w podwyższony kapitale zakładowym spółki „ELTERIX” S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki i zmiany statutu.
MEDIATEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MEDIATEL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MEDIATEL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-telekomunikacja.
MEDIATEL
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
MEDIATEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
MEDIATEL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MEDIATEL
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
MEDIATEL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MEDIATEL
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wynagrodzenia przewodniczącego RN.
MEDIATEL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-telekomunikacja.
MEDIATEL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MEDIATEL
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
MEDIATEL
WZA
MEDIATEL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MEDIATEL
Publikacja raportu za 2010 rok.
MEDIATEL
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek