18:03 | GMT: 17:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AHL 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
DEP 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
DEV 
NC 
 
Przydział akcji serii L objętych w wykonaniu prawa poboru (zapisów podstawowych i dodatkowych).
F51 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
INL 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, połączenia Spółki Przejmującej (INTROL Spółka Akcyjna) i Spółki Przejmowanej (ILZT III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
LET 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
MTL 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał NWZ Mediatel S.A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.oraz zmian w składzie RN.
ORN 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz dopuszczenia do obrotu akcji.
PRI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.