18:11 | GMT: 16:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
METROPOLIS

Data
Spółka
Wydarzenie
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
METROPOLIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
METROPOLIS
NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
METROPOLIS
NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
METROPOLIS
NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
METROPOLIS
Dzień wykupu akcji spółki przez Krzysztofa Kwietnia i Sebastiana Kamińskiego po cenie 3,14 zł za akcję.
METROPOLIS
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
METROPOLIS
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia w ramach przymusowego wykupu.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
METROPOLIS
NWZA ws. powołania członka RN.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
METROPOLIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
METROPOLIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
METROPOLIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
METROPOLIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
METROPOLIS
Dzień pierwszego notowania na NC 4.317.180 akcji serii D oraz 3.582.415 akcji serii E.
METROPOLIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
METROPOLIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
METROPOLIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
METROPOLIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
METROPOLIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
METROPOLIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
METROPOLIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
METROPOLIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
METROPOLIS
NWZA ws. potwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz zmian w składzie RN.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
METROPOLIS
Początek notowań spółki INDEXMEDI (INX) pod nazwą METROPOLIS (MRS), w związku ze zmianą firmy.
METROPOLIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
METROPOLIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
METROPOLIS
NWZA ws. zmiany statutu.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
METROPOLIS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
METROPOLIS
NWZA ws. połączenia spółki INDEXMEDICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz APX Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz w sprawie zmian statutu.
METROPOLIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
METROPOLIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2014 rok.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
METROPOLIS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
METROPOLIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
METROPOLIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
METROPOLIS
Pierwszy dzień notowań na NC 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
METROPOLIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
METROPOLIS
Ostatni dzień notowań na NC 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
METROPOLIS
Pierwszy dzień notowań na NC 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
METROPOLIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
METROPOLIS
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
METROPOLIS
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
METROPOLIS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
METROPOLIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru oraz w zmiany statutu.
METROPOLIS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
METROPOLIS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
METROPOLIS
WZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.
METROPOLIS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
METROPOLIS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek