17:05 | GMT: 15:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
BMR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia akcji serii D1, D2, D3 z wyłączeniem prawa poboru oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu.
COG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.080.304 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
JJB 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego statutu, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
wykres MED
MED 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
MRS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
NGS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
NWZA ws. podziału zysku.
PIW 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
STP 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia spółce upoważnienia do nabywania akcji własnych, w tym: określenia zasad nabywania akcji własnych, udzielenia zarządowi stosownych upoważnień oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
TOR 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
HD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.