22:53 | GMT: 20:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
TPE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
BLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR.
CCT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
CMP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,06 zł na akcję.
ECR 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 17.000.000 akcji serii G i 1.475.000.005 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
K2I 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
MEG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,58 zł na akcję.
MRS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. powołania do RN.
O2O 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki obejmującej likwidację jej majątku.
SSO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 oraz za cały 2014 rok.
YHOO.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AAPL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GPRO.US 
NASDAQ 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
KRFT.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.