04:13 | GMT: 02:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 38 ZWZ z 26 czerwca 2017 r. oraz zmian statucie.
GOB 
GPW 
 
NWZA ws. potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wyrażania zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu w Ciechanowcu.
IFS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
INF 
GPW 
 
NWZA ws. akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
MRS 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 4.317.180 akcji serii D oraz 3.582.415 akcji serii E.
RHD 
GPW 
 
NWZA
RCW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
TOW 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, 121.329 akcji serii A, 250.250 akcji serii B. Wykluczenie z obrotu na NC.
VTG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
VIA 
NC 
 
NWZA ws. zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN.