00:54 | GMT: 22:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LENTEX

Data
Spółka
Wydarzenie
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LENTEX
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
LENTEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
LENTEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
LENTEX
NWZA ws. zmniejszenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
LENTEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LENTEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LENTEX
NWZA ws. zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. oraz rozwiązania obecnego i utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
LENTEX
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Lentex S.A., po 10,50 zł za sztukę.
LENTEX
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Lentex S.A., po 10,50 zł za sztukę.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
LENTEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
LENTEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LENTEX
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LENTEX
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
LENTEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
LENTEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
LENTEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LENTEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LENTEX
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
LENTEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
LENTEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
LENTEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LENTEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LENTEX
NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, wyrażenia zgody na rezygnację z nabycia akcji własnych oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LENTEX
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lentex S.A.
LENTEX
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lentex S.A.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
LENTEX
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
LENTEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
LENTEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
LENTEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LENTEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LENTEX
NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LENTEX
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
LENTEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
LENTEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
LENTEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LENTEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LENTEX
NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
LENTEX
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez "LENTEX" S.A.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
LENTEX
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez "LENTEX" S.A.
LENTEX
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie 1.000 sztuk akcji spółki przez Gamrat oraz na nabycie akcji własnych Gamrat celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
LENTEX
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
LENTEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
LENTEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LENTEX
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
LENTEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LENTEX
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LENTEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 85.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
LENTEX
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
LENTEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
LENTEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
LENTEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach GPW, rozwiązania kapitału rezerwowego, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
LENTEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
LENTEX
NWZA ws. połączenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna oraz „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
LENTEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LENTEX
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
LENTEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
LENTEX
NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 z 4 grudnia 2008 ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
LENTEX
Split akcji w stosunku 1:5.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
LENTEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
LENTEX
WZA
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
LENTEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
LENTEX
NWZA
LENTEX
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek