22:35 | GMT: 20:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
1AT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.604.600 akcji serii B, 17.110.000 akcji serii C, 10 akcji serii D oraz 6.500.000 akcji serii E.
BFT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,00 zł na akcję.
BRS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
CLS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
CMR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.759 akcji zwykłych na okaziciela serii L1.
DEP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014.
ESC 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EDI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
ELZ 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,89 zł na akcję.
ESK 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
GRN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
INT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
KSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,64 zł na akcję.
LTX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
MDS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki.
PLX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
SMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ALTR.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
T.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GM.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MCD.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SBUX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
UNA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.