05:47 | GMT: 03:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ITMTRADE

Data
Spółka
Wydarzenie
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ITMTRADE
NWZA ws. dalszego istnienia spółki lub postanowienia o jej rozwiązaniu.
ITMTRADE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ITMTRADE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2018.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ITMTRADE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ITMTRADE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ITMTRADE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ITMTRADE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ITMTRADE
Początek notowań spółki BRIJU (BRI) pod nazwą ITMTRADE (ITM) w związku ze zmianą firmy.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ITMTRADE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
ITMTRADE
NWZA ws. powołania członka RN.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ITMTRADE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ITMTRADE
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, związanej z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką BRIJU i zmiany statutu.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ITMTRADE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ITMTRADE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ITMTRADE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ITMTRADE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ITMTRADE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
ITMTRADE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ITMTRADE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ITMTRADE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ITMTRADE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ITMTRADE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ITMTRADE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ITMTRADE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ITMTRADE
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
ITMTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ITMTRADE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ITMTRADE
NWZA ws. powołania członka RN.
ITMTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ITMTRADE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ITMTRADE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, dopuszczenia i wprowadzenia akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF, powierzenia RN zadań Komitetu Audytu.
ITMTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ITMTRADE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ITMTRADE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ITMTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ITMTRADE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ITMTRADE
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
ITMTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ITMTRADE
Publikacja raportu za 2011 rok.
ITMTRADE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ITMTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ITMTRADE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ITMTRADE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ITMTRADE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek