16:15 | GMT: 14:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INTERBUD

Data
Spółka
Wydarzenie
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INTERBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INTERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
INTERBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INTERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
INTERBUD
NWZA ws. zmian w statucie.
INTERBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INTERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INTERBUD
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INTERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INTERBUD
NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INTERBUD
NWZA ws. powołania członka RN.
INTERBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
INTERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INTERBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INTERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
INTERBUD
NWZA ws. zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
INTERBUD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INTERBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INTERBUD
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
INTERBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
INTERBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
INTERBUD
Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
INTERBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
INTERBUD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
INTERBUD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
INTERBUD
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
INTERBUD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
INTERBUD
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
INTERBUD
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INTERBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
INTERBUD
Debiut spółki na GPW.
INTERBUD
Przydział akcji serii E.
INTERBUD
Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy dużych inwestorów.
INTERBUD
Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy małych inwestorów.
INTERBUD
Początek zapisów na akcje serii E w transzy dużych oraz małych inwestorów.


«Powrót do terminarza spółek