15:52 | GMT: 13:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IPOPEMA

Data
Spółka
Wydarzenie
IPOPEMA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
IPOPEMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IPOPEMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IPOPEMA
NWZA ws. powołania członka RN, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru.
IPOPEMA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IPOPEMA
NWZA ws. powołania członka RN.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
IPOPEMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IPOPEMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IPOPEMA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IPOPEMA
NWZA ws. przyjęcia polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu i RN oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IPOPEMA
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
IPOPEMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
IPOPEMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
IPOPEMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IPOPEMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IPOPEMA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IPOPEMA
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
IPOPEMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
IPOPEMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
IPOPEMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IPOPEMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IPOPEMA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
IPOPEMA
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
IPOPEMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
IPOPEMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
IPOPEMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IPOPEMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IPOPEMA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
IPOPEMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IPOPEMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IPOPEMA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
IPOPEMA
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
IPOPEMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
IPOPEMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IPOPEMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IPOPEMA
NWZA ws. powołania członka RN.
IPOPEMA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
IPOPEMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IPOPEMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IPOPEMA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.607 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IPOPEMA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 174.107 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IPOPEMA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
IPOPEMA
Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
IPOPEMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
IPOPEMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
IPOPEMA
WZA ws. i.in. podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IPOPEMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IPOPEMA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii C.
IPOPEMA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
IPOPEMA
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
IPOPEMA
Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
IPOPEMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
IPOPEMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
IPOPEMA
WZA
IPOPEMA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IPOPEMA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IPOPEMA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IPOPEMA
Wprowadzeniu do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.


«Powrót do terminarza spółek