22:17 | GMT: 20:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
INDYKPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INDYKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INDYKPOL
NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, określenia sposobu finansowania programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowach z członkami zarządu.
INDYKPOL
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5 i 6 NWZ z 25 września 2019, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji spółki i zmiany statutu.
INDYKPOL
NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
INDYKPOL
Dzień wykupu akcji spółki przez Rolmex po cenie 65 zł za akcję.
INDYKPOL
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
INDYKPOL
NWZA ws. powołania członka RN, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INDYKPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
INDYKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
INDYKPOL
NWZA ws. połączenia spółki jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
INDYKPOL
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
INDYKPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
INDYKPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INDYKPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
INDYKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INDYKPOL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółka.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INDYKPOL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
INDYKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INDYKPOL
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
INDYKPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
INDYKPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
INDYKPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INDYKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INDYKPOL
NWZA ws. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INDYKPOL
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
INDYKPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
INDYKPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
INDYKPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INDYKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
INDYKPOL
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
INDYKPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
INDYKPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
INDYKPOL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INDYKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INDYKPOL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
INDYKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
INDYKPOL
Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
INDYKPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
INDYKPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
INDYKPOL
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
INDYKPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
INDYKPOL
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
INDYKPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
INDYKPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
INDYKPOL
WZA
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
INDYKPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
INDYKPOL
NWZA


«Powrót do terminarza spółek