04:59 | GMT: 02:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AOL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
ASA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F oraz potwierdzenia zbywalności akcji serii N.
API 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
GTN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
GCN 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
IND 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
KSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
LEN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
LET 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
PRF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012r.
PTW 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 86.030 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
TOA 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 188.786 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
VED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
WAX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
MKS.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
VOD.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.