07:22 | GMT: 05:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
EKOKOGEN

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EKOKOGEN
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za 2017 rok.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za I kwartał, II kwartał oraz III kwartał 2017 roku.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EKOKOGEN
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EKOKOGEN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EKOKOGEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EKOKOGEN
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
EKOKOGEN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N i O, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EKOKOGEN
NWZA ws. emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji I.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EKOKOGEN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
EKOKOGEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EKOKOGEN
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EKOKOGEN
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EKOKOGEN
Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EKOKOGEN
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EKOKOGEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EKOKOGEN
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EKOKOGEN
NWZA ws. zmiany uchwały nr 17/VI/2013 ZWZ z dnia 19.06.2013r, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu na NC, wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EKOKOGEN
Pierwszy dzień notowań na NC 980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EKOKOGEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EKOKOGEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EKOKOGEN
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
EKOKOGEN
NWZA ws. odstąpienia od realizacji Programu Emisji Obligacji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F1, w tym z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EKOKOGEN
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, emisji i dematerializacji obligacji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, w tym z wyłączeniem prawa poboru.
EKOKOGEN
Publikacja raportu za 2011 rok.
EKOKOGEN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EKOKOGEN
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek