20:07 | GMT: 18:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
5AH 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ARH 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii E.
ATS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
BFT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EKG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N i O, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
EMC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
FRO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IMG 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości spółki.
MGS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
MZN 
GPW 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 8.394.441 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NEU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.730 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NVA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
VVD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WDB 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E , F, G do obrotu na rynku regulowanym, zmiany zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zgodnie z MSR, uchylenia Uchwały Nr 18 ZWZ z dnia 30 czerwca 2014 roku.
AV.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za 2015 rok.
CA.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za 2015 rok.