04:01 | GMT: 02:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100 akcji zwykłych na okaziciela.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BSA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 5.000.000 akcji serii A, 825.000 akcji serii E, 2.500.000 akcji serii F.
CIG 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
EKG 
NC 
 
NWZA ws. odstąpienia od realizacji Programu Emisji Obligacji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F1, w tym z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IAG 
GPW 
 
Początek notowań spółki ADVGRUPA (ADV) pod nazwą SMT (SMT), w związku ze zmianą firmy.
ROD 
NC 
 
NWZA ws. zbycia nieruchomości lub jakiegokolwiek udziału w tej nieruchomości.
RON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SEK 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu poprzez zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej.
SKT 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D oraz w zmiany statutu.
 
NC 
 
Początek notowań spółki SMT (SMT) pod nazwą SMTSOFT (SMA).
TIG 
NC 
 
NWZA ws. wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy z ograniczeniem prawa poboru do jednego akcjonariusza spółki, zmiany statutu i in.