04:49 | GMT: 02:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ECARD

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ECARD
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ECARD
NWZA ws. przywrócenia akcjom serii AA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
ECARD
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ECARD
Dzień wykupu akcji spółki przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie 4,00 zł za akcję.
ECARD
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ECARD
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ECARD
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ECARD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
ECARD
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ECARD
Publikacja raportu za 2014 rok.
ECARD
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ECARD
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ECARD
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ECARD
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
ECARD
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ECARD
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ECARD
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ECARD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ECARD
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ECARD
Publikacja raportu za 2013 rok.
ECARD
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ECARD
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ECARD
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ECARD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
ECARD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ECARD
Publikacja raportu za 2012 rok.
ECARD
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ECARD
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ECARD
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ECARD
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
ECARD
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ECARD
Publikacja raportu za 2011 rok.
ECARD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty oraz upoważnienia RN do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.
ECARD
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ECARD
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ECARD
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
ECARD
WZA
ECARD
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ECARD
Publikacja raportu za 2010 rok.
ECARD
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ECARD
NWZA


«Powrót do terminarza spółek