21:31 | GMT: 19:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DREWEX

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DREWEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
DREWEX
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za 2018 rok.
DREWEX
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
DREWEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, pokrycia części strat z lat ubiegłych, scalenia (połączenia) akcji.
DREWEX
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za 2017 rok.
DREWEX
NWZA ws. odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji, powołania członków RN.
DREWEX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
DREWEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
DREWEX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za 2016 rok.
DREWEX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
DREWEX
NWZA ws. wyboru członków RN.
DREWEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę oraz dalszego istnienia spółki.
DREWEX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za 2015 rok.
DREWEX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DREWEX
NWZA ws. powołania członków RN.
DREWEX
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
DREWEX
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DREWEX
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
DREWEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie.
DREWEX
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
DREWEX
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
DREWEX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DREWEX
NWZA ws. m.in. scalenia akcji, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa, uchylenia uchwał nr 3/07/2014, 3’/07/2014 i zmiany uchwał nr 4/07/2014, 5/07/2014 WZA z 16.07.2014 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
DREWEX
Publikacja raportu za 2014 rok.
DREWEX
NWZA ws. zmiany statutu.
DREWEX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
DREWEX
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
DREWEX
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DREWEX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DREWEX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za 2013 rok.
DREWEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DREWEX
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia kapitału rezerwowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej oraz poprzez emisję akcji serii J w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej, zmian w składzie RN i zmiany statutu.
DREWEX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DREWEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 971.098 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
DREWEX
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
DREWEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 614.405 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
DREWEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę oraz dalszego istnienia spółki.
DREWEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.955.253 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
DREWEX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DREWEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.459.244 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
DREWEX
Publikacja raportu za 2012 rok.
DREWEX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DREWEX
NWZA ws. m.in. pokrycia straty.
DREWEX
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
DREWEX
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
DREWEX
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
DREWEX
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian składu RN.
DREWEX
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
DREWEX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za 2011 rok.
DREWEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DREWEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DREWEX
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 06/03/2011 NWZA z 28 marca 2011, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego.
DREWEX
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
DREWEX
WZA
DREWEX
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DREWEX
Publikacja raportu za 2010 rok.
DREWEX
Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.
DREWEX
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
DREWEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek