12:24 | GMT: 10:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie obligacji długoterminowych emitowanych przez Spółkę Breva Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 500 akcji serii E.
ATS 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BGS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BRS 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DRE 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia kapitału rezerwowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej oraz poprzez emisję akcji serii J w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej, zmian w składzie RN i zmiany statutu.
ELT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zmiany uchwały nr 6 i 7 z dnia 9.01.2013r WZA oraz zmiany statutu.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności, nabycia akcji własnych, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
STD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
UNI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 650.470 akcji zwykłych na okaziciela serii C.