01:35 | GMT: 23:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CIGAMES

Data
Spółka
Wydarzenie
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CIGAMES
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2019 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CIGAMES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CIGAMES
NWZA ws. zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników, przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CIGAMES
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CIGAMES
Dzień ostatniego notowania na GPW 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CIGAMES
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CIGAMES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.
CIGAMES
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H.
CIGAMES
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CIGAMES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CIGAMES
NWZA ws. zmiany statutu, użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego powyżej ich wartości nominalnej oraz powołania nowego członka RN.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CIGAMES
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2017 roku.
CIGAMES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CIGAMES
Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CIGAMES
Wprowadzenie do obrotu na GPW 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
CIGAMES
Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
CIGAMES
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CIGAMES
Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
CIGAMES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CIGAMES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku.
CIGAMES
Wprowadzenie do obrotu na GPW 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
CIGAMES
Split akcji w stosunku 1:10.
CIGAMES
NWZA ws. podziału akcji, zmiany statutu oraz zmiany uchwały Nr 17/2015 ZWZA z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
CIGAMES
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CIGAMES
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CIGAMES
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CIGAMES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CIGAMES
NWZA ws. wyboru członków RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CIGAMES
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2014 roku, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
CIGAMES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CIGAMES
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CIGAMES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CIGAMES
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.264.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CIGAMES
NWZA ws. użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego powyżej ich wartości nominalnej, zmiany statutu.
CIGAMES
Początek notowań spółki CITYINTER (CIA) pod nazwą CIGAMES (CIG), w związku ze zmianą firmy.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CIGAMES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenia i pokrycia skorygowanej straty za rok obrotowy 2009.
CIGAMES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CIGAMES
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CIGAMES
WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2011.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CIGAMES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CIGAMES
WZA
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
CIGAMES
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
CIGAMES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CIGAMES
NWZA


«Powrót do terminarza spółek