16:36 | GMT: 14:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BORYSZEW

Data
Spółka
Wydarzenie
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BORYSZEW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2019 rok.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BORYSZEW
NWZA ws. połączenia Boryszew S.A. ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o.
BORYSZEW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BORYSZEW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BORYSZEW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BORYSZEW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BORYSZEW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BORYSZEW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BORYSZEW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BORYSZEW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BORYSZEW
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BORYSZEW
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BORYSZEW
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BORYSZEW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BORYSZEW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BORYSZEW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok oraz wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki.
BORYSZEW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BORYSZEW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BORYSZEW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BORYSZEW
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BORYSZEW
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
BORYSZEW
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BORYSZEW
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BORYSZEW
NWZA ws. scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BORYSZEW
NWZA ws. połączenia Boryszew S.A. z Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BORYSZEW
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BORYSZEW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
BORYSZEW
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
BORYSZEW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BORYSZEW
NWZA ws. połączenia Boryszew SA ze spółką Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina SA, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BORYSZEW
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
BORYSZEW
Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
BORYSZEW
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BORYSZEW
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BORYSZEW
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BORYSZEW
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BORYSZEW
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BORYSZEW
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
BORYSZEW
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru zwykłych na okaziciela serii G.
BORYSZEW
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BORYSZEW
WZA
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BORYSZEW
Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
BORYSZEW
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BORYSZEW
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BORYSZEW
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BORYSZEW
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BORYSZEW
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BORYSZEW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
BORYSZEW
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.


«Powrót do terminarza spółek