Kalendarium giełdowe - GPW/New Connect

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 sierpnia 2020

DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LENA LEN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
VOXEL VOX NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.