Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 24 stycznia 2020

AIGAMES ALG GPW NWZA ws. połączenia Setanta Spółki Akcyjnej ze spółką All in! Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz zmiany polityki rachunkowości.
INFOSCAN IST NC Dzień pierwszego notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
POLICE PCE GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Grupa Azoty Polyolefins" S.A.
American Express AXP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.