Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 16 października 2015

ALTUS ALI GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii G, obniżenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
CORMAY CRM GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 31.861.977 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
PEGAS PGS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 euro na akcję.
PROVECTA PRV NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SKARBIEC SKH GPW Wypłata dywidendy 3,12 zł na akcję.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.