Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 23 czerwca 2022

08:00 Szwecja Szwecja Inflacja PPI (r/r) maj 24,4 % 23,8 %
08:00 Norwegia Norwegia Stopa bezrobocia s.a. kwiecień 3,2 % 2,9 % 2,9 %
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu wst. czerwiec 51 53,8 54,6
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla usług wst. czerwiec 54,4 57,5 58,3
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu wst. czerwiec 52 53,9 54,8
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług wst. czerwiec 52,4 54,5 55
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. czerwiec 52 53,8 54,6
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. czerwiec 52,8 55,5 56,1
10:00 Norwegia Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 1,25 % 1,00 % 0,75 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu wst. czerwiec 53,4 53,8 54,6
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług wst. czerwiec 53,4 53 53,4
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI czerwiec -5 -10 -1
16:30 Niemcy Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto