Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 23 czerwca 2022

14:30 USA USA Saldo rachunku bieżącego (USD) I kw. -291,4 mld -274,5 mld -224,8 mld
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 229 tys. 225 tys. 231 tys.
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu wst. czerwiec 52,4 56,5 57
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług wst. czerwiec 51,6 53,5 53,4
16:00 USA USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 74 mld 96 mld 92 mld
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu czerwiec -1 19
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto