Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 23 czerwca 2022

10:00 Polska Polska Koniunktura gospodarcza czerwiec
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka czerwiec
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej czerwiec -43,8 -38,4
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej czerwiec -31,3 -27,9
14:00 Polska Polska Podaż pieniądza M3 (r/r) maj 7,6 % 8,2 % 8,2 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto