Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 23 czerwca 2022

02:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu wst. czerwiec 52,7 53,5 53,3
08:00 Szwecja Szwecja Inflacja PPI (r/r) maj 24,4 % 23,8 %
08:00 Norwegia Norwegia Stopa bezrobocia s.a. kwiecień 3,2 % 2,9 % 2,9 %
09:00 Węgry Węgry Stopa bezrobocia maj 3,4 % 3,5 %
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu wst. czerwiec 51 53,8 54,6
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla usług wst. czerwiec 54,4 57,5 58,3
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu wst. czerwiec 52 53,9 54,8
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług wst. czerwiec 52,4 54,5 55
10:00 Polska Polska Koniunktura gospodarcza czerwiec
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka czerwiec
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej czerwiec -43,8 -38,4
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej czerwiec -31,3 -27,9
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. czerwiec 52 53,8 54,6
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. czerwiec 52,8 55,5 56,1
10:00 Norwegia Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 1,25 % 1,00 % 0,75 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu wst. czerwiec 53,4 53,8 54,6
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług wst. czerwiec 53,4 53 53,4
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI czerwiec -5 -10 -1
13:00 Turcja Turcja Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa czerwiec 14 % 14 % 14 %
Stopa pożyczkowa - overnight czerwiec 15,5 % 15,5 %
Stopa depozytowa - overnight czerwiec 12,5 % 12,5 %
Stopa płynnościowa czerwiec 18,5 % 18,5 %
14:00 Polska Polska Podaż pieniądza M3 (r/r) maj 7,6 % 8,2 % 8,2 %
14:30 USA USA Saldo rachunku bieżącego (USD) I kw. -291,4 mld -274,5 mld -224,8 mld
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 229 tys. 225 tys. 231 tys.
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu wst. czerwiec 52,4 56,5 57
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług wst. czerwiec 51,6 53,5 53,4
16:00 USA USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 74 mld 96 mld 92 mld
16:30 Niemcy Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu czerwiec -1 19
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto