Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 22 czerwca 2022

00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Bilans handlu zagranicznego (NZD) maj 263 mln 580 mln 440 mln
01:50 Japonia Protokół z posiedzenia BoJ kwiecień
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka maj
Inflacja CPI (m/m) maj 0,7 % 0,4 % 2,5 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) maj 0,5 % 0,6 % 0,7 %
Inflacja RPI (m/m) maj 0,7 % 0,4 % 3,4 %
Inflacja CPI (r/r) maj 9,1 % 9,1 % 9 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) maj 5,9 % 6 % 6,2 %
Inflacja RPI (r/r) maj 11,7 % 11,3 % 11,1 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka maj
Inflacja PPI (m/m) maj 1,6 % 1,6 % 2,8 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) maj 1,5 % 2,2 %
Inflacja PPI (r/r) maj 15,7 % 14,7 % 14,7 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) maj 14,8 % 13,9 %
08:00 Szwecja Szwecja Stopa bezrobocia maj 8,5 % 8,2 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC czerwiec 93,6 95,1
09:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej maj
Sprzedaż detaliczna (m/m) maj 0,4 % 2,1 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) maj 23,6 % 23,3 % 33,4 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) maj 8,2 % 8,8 % 19 %
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa maj
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) maj 9,8 % 10,9 %
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) maj 13 % 8,5 % 9,3 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 4,2 % 6,6 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka maj
Inflacja bazowa CPI (m/m) maj 0,8 % 0,4 % 0,7 %
Inflacja CPI (m/m) maj 1,4 % 1,1 % 0,6 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) maj 6,1 % 5,9 % 5,7 %
Inflacja CPI (r/r) maj 7,7 % 7,5 % 6,8 %
14:30 Czechy Czechy Decyzja CNB ws. stóp procentowych czerwiec 7,00 % 6,75 % 5,75 %
15:00 Szwajcaria Szwajcaria Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
15:30 USA USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA
16:30 Australia Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board kwiecień 0,4 % 0,3 %
18:50 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
19:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
19:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 5,61 mln brk -1,35 mln brk 0,74 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto