Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Nowa Zelandia

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 5 maja 2021

00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Sytuacja na rynku pracy I kw.
Stopa bezrobocia I kw. 4,7 % 4,9 % 4,9 %
Zmiana zatrudnienia (k/k) I kw. 0,6 % 0,1 % 0,6 %
00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks kosztów zatrudnienia (k/k) I kw. 0,4 % 0,3 % 0,5 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto