Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 6 maja 2021

00:30 Kanada Kanada Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)
01:50 Japonia Protokół z posiedzenia BoJ marzec
08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle marzec
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) marzec 3,0 % 1,9 % 1,4 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) marzec 31,7 % 7,2 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) marzec 27,8 % 26,0 % 5,8 %
08:02 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) marzec 0,7 % -0,4 %
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa wst. marzec
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) marzec 0,4 % 4,9 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) marzec 16,5 % 13,0 % 1,9 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) marzec 16,2 % 4,0 %
09:00 Czechy Czechy Sprzedaż detaliczna bez samochodów (r/r) marzec 6,6 % 9,0 % -5,2 %
09:00 Węgry Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) marzec -2,0 % -5,9 %
09:00 Słowacja Słowacja Sprzedaż detaliczna (r/r) marzec 0,3 % -14,7 %
09:30 Szwecja Szwecja Protokół z posiedzenia Riksbank kwiecień
10:00 Norwegia Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych maj 0,0 % 0,0 % 0,0 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług fin. kwiecień 61,0 60,1 56,3
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Sprzedaż detaliczna marzec
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) marzec 2,7 % 1,4 % 4,2 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) marzec 12,0 % 9,4 % -1,5 %
12:30 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych maj
Stopa procentowa maj 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Wartość programu QE (GPB) maj 895 mld 895 mld 895 mld
Głosowanie ws. stóp procentowych maj 0-0-9 0-0-9 0-0-9
13:00 Turcja Turcja Decyzja ws. stóp procentowych maj
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa maj 19,0 % 19,0 % 19,0 %
Stopa pożyczkowa - overnight maj 20,5 % 20,5 %
Stopa depozytowa - overnight maj 17,5 % 17,5 %
Stopa płynnościowa maj 23,5 % 23,5 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Kwartalny raport BoE nt. inflacji I kw.
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Protokół z posiedzenia BoE maj
13:15 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
13:30 USA USA Raport Challengera kwiecień 22,91 tys. 30,60 tys.
14:30 USA USA Jednostkowe koszty pracy wst. (k/k) I kw. -0,3 % -1,0 % 5,6 %
14:30 USA USA Wydajność pracy wst. (k/k) I kw. 5,4 % 4,2 % -3,8 %
14:30 Czechy Czechy Decyzja CNB ws. stóp procentowych maj 0,25 % 0,25 % 0,25 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 498 tys. 540 tys. 590 tys.
15:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 60 mld 21 mld 15 mld
19:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto