Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Wsch.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 5 maja 2021

08:00 Rumunia Rumunia Inflacja IPPI (r/r) marzec 4,84 % 2,12 %
17:30 Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych maj
Stopa referencyjna maj 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Stopa lombardowa maj 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Stopa depozytowa maj 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Stopa redyskontowa maj 0,11 % 0,11 % 0,11 %
17:45 Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP maj
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto