Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 5 maja 2021

08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja konsumencka kwiecień
Inflacja CPI (m/m) kwiecień 0,2 % 0,2 % 0,3 %
Inflacja CPI (r/r) kwiecień 0,3 % 0,3 % -0,2 %
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług kwiecień 54,6 49,8 48,1
09:30 Szwecja Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) marzec 5,7 % 2,3 %
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług kwiecień 47,3 50,0 48,6
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. kwiecień 50,3 50,4 48,2
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. kwiecień 49,9 50,1 51,5
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. kwiecień 50,5 50,3 49,6
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka marzec
Inflacja PPI (m/m) marzec 1,1 % 0,9 % 0,5 %
Inflacja PPI (r/r) marzec 4,3 % 4,0 % 1,5 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto