Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 5 maja 2021

  Japonia - Dzień Dziecka - dzień wolny
  Chiny - Święto Pracy - dzień wolny
00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Sytuacja na rynku pracy I kw.
Stopa bezrobocia I kw. 4,7 % 4,9 % 4,9 %
Zmiana zatrudnienia (k/k) I kw. 0,6 % 0,1 % 0,6 %
00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks kosztów zatrudnienia (k/k) I kw. 0,4 % 0,3 % 0,5 %
03:30 Australia Australia Nowe domy oddane do użytku (m/m) marzec 17,4 % 3,0 % 20,1 %
07:00 Indie Indie Indeks PMI dla usług kwiecień 54,0 51,1 54,6
08:00 Rumunia Rumunia Inflacja IPPI (r/r) marzec 4,84 % 2,12 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja konsumencka kwiecień
Inflacja CPI (m/m) kwiecień 0,2 % 0,2 % 0,3 %
Inflacja CPI (r/r) kwiecień 0,3 % 0,3 % -0,2 %
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług kwiecień 54,6 49,8 48,1
09:30 Szwecja Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) marzec 5,7 % 2,3 %
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług kwiecień 47,3 50,0 48,6
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. kwiecień 50,3 50,4 48,2
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. kwiecień 49,9 50,1 51,5
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. kwiecień 50,5 50,3 49,6
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka marzec
Inflacja PPI (m/m) marzec 1,1 % 0,9 % 0,5 %
Inflacja PPI (r/r) marzec 4,3 % 4,0 % 1,5 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -0,9 % -2,5 %
14:15 USA USA Raport ADP kwiecień 742 tys. 810 tys. 565 tys.
15:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług fin. kwiecień 64,7 63,1 60,4
16:00 USA USA Raport ISM dla usług kwiecień
Indeks ISM dla usług kwiecień 62,7 64,3 63,7
Indeks aktywności biznesowej kwiecień 62,7 69,0 69,4
Indeks zatrudnienia (ISM dla usług) kwiecień 58,8 57,2
Indeks cen płaconych (ISM dla usług) kwiecień 76,8 74,0
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -7,99 mln brk -2,2 mln brk 0,09 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,74 mln brk -0,6 mln brk 0,09 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,9 mln brk -1,0 mln brk -3,34 mln brk
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)
17:30 Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych maj
Stopa referencyjna maj 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Stopa lombardowa maj 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Stopa depozytowa maj 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Stopa redyskontowa maj 0,11 % 0,11 % 0,11 %
17:45 Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP maj
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
21:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto