Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Japonia

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 8 kwietnia 2021

01:50 Japonia Bilans płatniczy luty
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) luty 2916,9 mld 1965 mld 644,4 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) luty 1794,7 mld 1497,4 mld
07:00 Japonia Indeks zaufania konsumentów marzec 36,1 35,6 33,9
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto