Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 9 kwietnia 2021

00:30 Australia Australia Indeks PSI dla usług marzec 58,7 55,8
03:30 Chiny Chiny Inflacja CPI (r/r) marzec 0,4 % 0,3 % -0,2 %
03:30 Chiny Chiny Inflacja PPI (r/r) marzec 4,4 % 3,5 % 1,7 %
07:45 Szwajcaria Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy marzec
Stopa bezrobocia n.s.a. marzec 3,4 % 3,6 % 3,6 %
Stopa bezrobocia s.a. marzec 3,3 % 3,6 % 3,4 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja konsumencka marzec
Inflacja CPI (r/r) marzec 3,1 % 3,5 % 3,3 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) marzec 2,7 % 2,7 % 2,7 %
08:00 Niemcy Niemcy Handel zagraniczny luty
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) luty 19,1 mld 20,0 mld 21,2 mld
Eksport s.a. (m/m) luty 0,9 % 1,0 % 1,6 %
Import s.a. (m/m) luty 3,6 % 2,4 % -3,5 %
08:00 Niemcy Niemcy Produkcja przemysłowa luty
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) luty -1,6 % 1,5 % -2,0 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) luty -6,4 % -4,0 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) luty -5,2 % -10,4 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja PPI (r/r) marzec 18,4 % 9,7 %
08:00 Rumunia Rumunia Bilans handlu zagranicznego (EUR) luty -1,89 mld -1,194 mld
08:45 Francja Francja Produkcja przemysłowa (m/m) luty -4,7 % 0,5 % 3,2 %
09:00 Węgry Węgry Inflacja konsumencka marzec
Inflacja CPI (m/m) marzec 0,7 % 0,7 %
Inflacja CPI (r/r) marzec 3,7 % 3,7 % 3,1 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) luty -2,1 % -1,3 % -2,3 %
09:00 Węgry Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) luty -5,9 % -1,9 %
09:00 Słowacja Słowacja Bilans handlu zagranicznego (EUR) luty 398,5 mln 251,2 mln 258,9 mln
09:00 Słowacja Słowacja Produkcja przemysłowa (r/r) luty 1,0 % -1,0 % -3,9 %
09:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Halifax (m/m) marzec 1,1 % 0,3 % 0,0 %
10:00 Włochy Włochy Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) luty 6,6 % 2,0 % -2,7 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Biuletyn kwartalny BoE I kw.
14:00 Polska Polska Protokół z posiedzenia RPP marzec
14:30 Kanada Kanada Sytuacja na rynku pracy marzec
Stopa bezrobocia marzec 7,5 % 8,0 % 8,2 %
Zmiana zatrudnienia marzec 303,1 tys. 99,0 tys. 259,2 tys.
Zmiana zatrudnienia na pełny etat marzec 175,4 tys. 88,2 tys.
Zmiana zatrudnienia na część etatu marzec 127,8 tys. 171,0 tys.
14:58 USA USA Inflacja producencka marzec
Inflacja PPI (m/m) marzec 1,0 % 0,5 % 0,5 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) marzec 0,7 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja PPI (r/r) marzec 4,2 % 3,8 % 2,8 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) marzec 3,1 % 2,7 % 2,5 %
15:00 Polska Polska Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński)
16:00 USA USA Zapasy hurtowników (m/m) luty 0,6 % 0,5 % 1,3 %
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 337 337
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto