Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 8 kwietnia 2021

08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle luty
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) luty 1,2 % 1,0 % 0,8 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) luty 7,0 % -4,3 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) luty 5,6 % 5,3 % 1,4 %
08:00 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) luty -0,4 % 2,5 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) luty -5,25 mld -3,8 mld -4,19 mld
09:33 Szwecja Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) luty 2,4 % 1,1 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka luty
Inflacja PPI (m/m) luty 0,5 % 0,6 % 1,7 %
Inflacja PPI (r/r) luty 1,5 % 1,4 % 0,4 %
13:30 Strefa Euro Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB marzec
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto