Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Wsch.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 8 kwietnia 2021

08:00 Rumunia Rumunia PKB n.s.a. fin. (r/r) IV kw. -1,4 % -1,4 % -5,7 %
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa wst. luty
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) luty 4,8 % 0,2 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) luty 1,9 % 0,7 % -6,7 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) luty 3,9 % -2,8 %
09:00 Czechy Czechy Bilans handlu zagranicznego (CZK) luty 22,5 mld 25,0 mld 24,6 mld
09:00 Czechy Czechy Produkcja przemysłowa (r/r) luty -2,6 % 0,5 % 0,9 %
09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. luty 856 mln 940 mln 855 mln
09:00 Słowacja Słowacja Sprzedaż detaliczna (r/r) luty -14,7 % -16,8 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto