Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 8 kwietnia 2021

01:50 Japonia Bilans płatniczy luty
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) luty 2916,9 mld 1965 mld 644,4 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) luty 1794,7 mld 1497,4 mld
07:00 Japonia Indeks zaufania konsumentów marzec 36,1 35,6 33,9
08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle luty
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) luty 1,2 % 1,0 % 0,8 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) luty 7,0 % -4,3 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) luty 5,6 % 5,3 % 1,4 %
08:00 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) luty -0,4 % 2,5 %
08:00 Rumunia Rumunia PKB n.s.a. fin. (r/r) IV kw. -1,4 % -1,4 % -5,7 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) luty -5,25 mld -3,8 mld -4,19 mld
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa wst. luty
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) luty 4,8 % 0,2 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) luty 1,9 % 0,7 % -6,7 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) luty 3,9 % -2,8 %
09:00 Czechy Czechy Bilans handlu zagranicznego (CZK) luty 22,5 mld 25,0 mld 24,6 mld
09:00 Czechy Czechy Produkcja przemysłowa (r/r) luty -2,6 % 0,5 % 0,9 %
09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. luty 856 mln 940 mln 855 mln
09:00 Słowacja Słowacja Sprzedaż detaliczna (r/r) luty -14,7 % -16,8 %
09:33 Szwecja Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) luty 2,4 % 1,1 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka luty
Inflacja PPI (m/m) luty 0,5 % 0,6 % 1,7 %
Inflacja PPI (r/r) luty 1,5 % 1,4 % 0,4 %
13:30 Strefa Euro Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB marzec
14:07 Chile Chile Inflacja CPI (m/m) marzec 0,4 % 0,2 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 744 tys. 680 tys. 728 tys.
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 20 mld 21 mld 14 mld
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
18:00 USA USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto