Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 23 lutego 2021

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia grudzień
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) grudzień 4,7 % 4,2 % 3,7 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) grudzień 4,1 % 4,0 % 3,6 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia grudzień 5,1 % 5,1 % 5,0 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych styczeń -20,0 tys. 13,8 tys. -20,4 tys.
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja producencka styczeń
Ceny producentów (m/m) styczeń 0,2 % 0,2 %
Ceny producentów i importu (m/m) styczeń 0,3 % 0,4 % 0,5 %
Ceny producentów (r/r) styczeń -1,2 % -1,2 %
Ceny producentów i importu (r/r) styczeń -2,1 % -2,3 %
09:30 Szwecja Szwecja Stopa bezrobocia styczeń 9,3 % 8,2 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja HICP (m/m) styczeń 0,2 % 0,2 % 0,3 %
Inflacja bazowa HICP (m/m) styczeń -0,3 % -0,3 % 0,4 %
Inflacja HICP (r/r) styczeń 0,9 % 0,9 % -0,3 %
Inflacja bazowa HICP (r/r) styczeń 1,4 % 1,4 % 0,2 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI luty -45 -39 -50
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto