Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Szwajcaria

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 23 lutego 2021

08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja producencka styczeń
Ceny producentów (m/m) styczeń 0,2 % 0,2 %
Ceny producentów i importu (m/m) styczeń 0,3 % 0,4 % 0,5 %
Ceny producentów (r/r) styczeń -1,2 % -1,2 %
Ceny producentów i importu (r/r) styczeń -2,1 % -2,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto