Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Wlk. Brytania

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 23 lutego 2021

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia grudzień
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) grudzień 4,7 % 4,2 % 3,7 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) grudzień 4,1 % 4,0 % 3,6 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia grudzień 5,1 % 5,1 % 5,0 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych styczeń -20,0 tys. 13,8 tys. -20,4 tys.
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI luty -45 -39 -50
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto