Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Strefa Euro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 23 lutego 2021

11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja HICP (m/m) styczeń 0,2 % 0,2 % 0,3 %
Inflacja bazowa HICP (m/m) styczeń -0,3 % -0,3 % 0,4 %
Inflacja HICP (r/r) styczeń 0,9 % 0,9 % -0,3 %
Inflacja bazowa HICP (r/r) styczeń 1,4 % 1,4 % 0,2 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto