Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 24 lutego 2021

01:30 Australia Australia Indeks wynagrodzeń (k/k) IV kw. 0,6 % 0,3 % 0,1 %
02:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych luty 0,25 % 0,25 % 0,25 %
02:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Protokół z posiedzenia RBNZ IV kw.
08:00 Niemcy Niemcy Produkt Krajowy Brutto fin. IV kw.
PKB s.a. fin. (k/k) IV kw. 0,3 % 0,1 % 8,5 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) IV kw. -2,7 % -2,9 % -3,9 %
08:45 Francja Francja Indeks zaufania biznesu luty 97 99 96
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -11,4 % -5,1 %
15:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Prezentacja raportu BoE nt. inflacji na forum Komisji Skarbu IV kw.
16:00 USA USA Sprzedaż nowych domów styczeń 923 tys. 855 tys. 885 tys.
16:00 USA USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień 1,28 mln brk -5,4 mln brk -7,26 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,01 mln brk -3,4 mln brk 0,67 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -4,97 mln brk -3,9 mln brk -3,42 mln brk
16:30 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
19:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida)
22:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto