Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 18 lutego 2021

01:30 Australia Australia Sytuacja na rynku pracy styczeń
Stopa bezrobocia styczeń 6,4 % 6,5 % 6,6 %
Zmiana zatrudnienia styczeń 29,1 tys. 40,0 tys. 50,0 tys.
12:00 Turcja Turcja Decyzja ws. stóp procentowych luty
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa luty 17,0 % 17,0 % 17,0 %
Stopa pożyczkowa - overnight luty 18,5 % 18,5 %
Stopa depozytowa - overnight luty 15,5 % 15,5 %
Stopa płynnościowa luty 21,5 % 21,5 %
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Inflacja PPI (k/k) IV kw. 0,0 % 0,1 % 0,6 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto