Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Wsch.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 18 lutego 2021

09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC luty 91,4 93,0
10:00 Polska Polska Ceny produkcji styczeń
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) styczeń 0,7 % 0,3 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) styczeń 0,7 % 0,5 % 0,1 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) styczeń 2,3 % 2,7 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa styczeń
Produkcja przemysłowa (m/m) styczeń -5,1 % -4,4 %
Produkcja przemysłowa (r/r) styczeń 0,9 % 0,6 % 11,2 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) styczeń 5,7 % 7,1 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto