Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 18 lutego 2021

00:05 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
01:30 Australia Australia Sytuacja na rynku pracy styczeń
Stopa bezrobocia styczeń 6,4 % 6,5 % 6,6 %
Zmiana zatrudnienia styczeń 29,1 tys. 40,0 tys. 50,0 tys.
08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) styczeń 5,05 mld 3,32 mld 2,89 mld
09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC luty 91,4 93,0
09:30 Szwecja Szwecja Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (m/m) styczeń -0,4 % 0,7 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (m/m) styczeń -0,7 % -0,9 % 0,6 %
Inflacja CPI (r/r) styczeń 1,6 % 1,5 % 0,5 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (r/r) styczeń 1,8 % 1,7 % 1,2 %
10:00 Polska Polska Ceny produkcji styczeń
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) styczeń 0,7 % 0,3 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) styczeń 0,7 % 0,5 % 0,1 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) styczeń 2,3 % 2,7 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa styczeń
Produkcja przemysłowa (m/m) styczeń -5,1 % -4,4 %
Produkcja przemysłowa (r/r) styczeń 0,9 % 0,6 % 11,2 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) styczeń 5,7 % 7,1 %
12:00 Turcja Turcja Decyzja ws. stóp procentowych luty
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa luty 17,0 % 17,0 % 17,0 %
Stopa pożyczkowa - overnight luty 18,5 % 18,5 %
Stopa depozytowa - overnight luty 15,5 % 15,5 %
Stopa płynnościowa luty 21,5 % 21,5 %
13:30 Strefa Euro Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB styczeń
14:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
14:30 USA USA Ceny importu i eksportu styczeń
Ceny eksportu (m/m) styczeń 2,5 % 1,3 %
Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) styczeń 2,2 % 1,3 %
Ceny importu (m/m) styczeń 1,4 % 1,0 % 1,0 %
Ceny importu bez ropy (m/m) styczeń 0,8 % 0,4 %
14:30 USA USA Pozwolenia na budowę domów styczeń 1881 tys. 1653 tys. 1704 tys.
14:30 USA USA Rozpoczęte budowy domów styczeń 1580 tys. 1654 tys. 1680 tys.
14:30 USA USA Indeks Fed z Filadelfii luty 23,1 22,0 26,5
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 861 tys. 785 tys. 848 tys.
14:30 Kanada Kanada Indeks cen nowych domów (m/m) styczeń 0,7 % 0,2 % 0,3 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -237 mld -171 mld
17:00 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -7,26 mln brk -2,2 mln brk -6,64 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,67 mln brk 1,4 mln brk 4,26 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,42 mln brk -1,8 mln brk -1,73 mln brk
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Inflacja PPI (k/k) IV kw. 0,0 % 0,1 % 0,6 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto