Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 19 lutego 2021

00:30 Japonia Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (r/r) styczeń -0,6 % -1,2 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) styczeń -0,6 % -0,7 % -1,0 %
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu wst. luty 50,6 50,0 49,8
08:00 Niemcy Niemcy Inflacja producencka styczeń
Inflacja PPI (m/m) styczeń 1,4 % 0,8 % 0,8 %
Inflacja PPI (r/r) styczeń 0,9 % 0,3 % 0,2 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej styczeń
Sprzedaż detaliczna (m/m) styczeń -8,2 % -2,5 % 0,4 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) styczeń -5,9 % -1,3 % 3,1 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Produkcja przemysłowa (r/r) IV kw. -3,8 % -5,1 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka fin. styczeń
Inflacja CPI fin. (m/m) styczeń 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja HICP fin. (m/m) styczeń 0,3 % 0,3 % 0,2 %
Inflacja CPI fin. (r/r) styczeń 0,6 % 0,6 % 0,0 %
Inflacja HICP fin. (r/r) styczeń 0,8 % 0,8 % 0,0 %
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu wst. luty 55,0 51,0 51,6
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla usług wst. luty 43,6 47,0 47,3
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu wst. luty 60,6 56,5 57,1
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług wst. luty 45,9 46,5 46,7
09:30 Szwecja Szwecja Protokół z posiedzenia Riksbank luty
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy grudzień
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) grudzień 51,9 mld 26,8 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) grudzień 36,7 mld 22,0 mld 24,58 mld
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa styczeń
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) styczeń -6,5 % -2,1 %
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) styczeń -10 % -7,3 % 3,4 %
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej styczeń
Sprzedaż detaliczna (m/m) styczeń -24,6 % 20,0 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) styczeń -6,0 % -5,0 % -0,8 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) styczeń -6,0 % -4,5 % -0,8 %
10:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka fin. styczeń
Inflacja CPI fin. (m/m) styczeń 0,7 % 0,5 % 0,2 %
Inflacja CPI fin. (r/r) styczeń 0,4 % 0,2 % -0,2 %
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. luty 57,7 54,3 54,8
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. luty 44,7 45,9 45,4
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług wst. luty 49,7 40,5 39,5
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu wst. luty 54,9 54,0 54,1
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI luty -24 -38
14:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
14:30 Kanada Kanada Wyniki sprzedaży detalicznej grudzień
Sprzedaż bez samochodów (m/m) grudzień -4,1 % -2,0 % 2,1 %
Sprzedaż detaliczna (m/m) grudzień -3,4 % -2,5 % 1,3 %
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu wst. luty 58,5 58,5 59,2
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług wst. luty 58,9 57,6 58,3
16:00 USA USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym styczeń 6,69 mln 6,55 mln 6,65 mln
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 305 306
22:04 Słowacja Słowacja Stopa bezrobocia styczeń 7,8 % 7,8 % 7,6 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto